Studia podyplomowe praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/495/studia/podyplomowe/praca-z-dziecmi-sprawiajacymi-trudnosci-wychowawcze/src-BlogPracaZDziećmi

Nauczyciele i pedagodzy nie tylko muszą nauczać przedmiotów wymaganych przez program nauczania ustalany przez MEN, ale też dbać o rozwój psychiczny dzieci. Niestety z roku na rok coraz więcej dzieci i młodzieży diagnozuje się z różnego rodzaju zaburzeniami. Pojawia się też coraz więcej przypadków tak zwanej trudnej młodzieży, czyli młodych osób, które z bardzo różnych powodów sprawiają problemy wychowawcze. W większości szkół dostępny jest pedagog, szkolny psycholog czy nawet osoba z uprawnieniami terapeuty, ale co mogą w takiej sytuacji poradzić nauczyciele przedmiotowi czy wychowawcy, którzy też mają ciągły kontakt z dziećmi wymagającymi więcej uwagi lub specjalnego traktowania? Dobrym wyjściem jest nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, dzięki którym nauczymy się jak radzić sobie z dziećmi i młodzieżą, która sprawia kłopoty, a przede wszystkim jak rozpoznać, co tak naprawdę jest dla nich problemem, że w ten sposób reagują.

Dobrym wyborem są studia podyplomowe Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze. Takie studia dedykowane są przede wszystkim osobom pracującym w szkołach i przedszkolach, w roli pedagogów, nauczycieli czy też pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Również osoby, które chcą pracować w roli szkolnego psychologa odniosą pożytek z takich studiów. Powinny o nich pomyśleć także osoby pracujące w bursach szkolnych czy nawet w domach kolonijnych, albo nawet pracujące jako trenerzy, asystenci czy opiekunowie grup kolonijnych. Podsumowując można powiedzieć, że każdej osobie pracującej z dziećmi i młodzieżą wiedzą przekazywana podczas tych studiów może się przydać.

Kierunek praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze dostępny jest między innymi w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Jest to uczelnia świadcząca usługę studiów podyplomowych już od 20 lat, a do tego odznaczona jest certyfikatem jakości ISO. Uczelnia spełnia wymaganie MNiSW oraz MEN. A zatem ukończone na niej studia podyplomowe będą wiarygodne nawet dla placówek podlegających MEN jak szkoły i przedszkola. Wiele osób zastanawia się jak pogodzić studia z pracą zawodową. W tym wypadku nie będzie takiego problemu! Oferowane studia prowadzone są metodą e-learning, co oznacza, że uczymy się przez Internet. Dzięki temu oszczędzamy czas choćby na dojazdy na uczelnię, a do tego realizujemy program nauki w czasie kiedy nam to pasuje.

Studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela