Studia podyplomowe Socjoterapia

Ostatnia aktualizacja artykułu: 9 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/4866852/studia/podyplomowe/socjoterapia/src-BlogSocjoterapia

Socjoterapia to jedna z metod wspierających rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży. Polega on na przeprowadzaniu różnych zajęć grupowych, które pozwalają uczestnikom poznać swoje umiejętności interpersonalne. W trakcie spotkań uczą się oni jak rozpoznawać i wyrażać swoje emocja oraz jak je kontrolować. Kształtują także umiejętność mówienia „nie” i przestrzegania granic. Warto podkreślić, że socjoterapia jest organizowana w danym środowisku po to, aby dostarczyć do niego bodźców, które są konieczne do poprawienia jego funkcjonowania. Ma ona na celu wyeliminowanie zaburzeń emocjonalnych.

Studia podyplomowe socjoterapia można rozpocząć m.in. na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Jest to uczelnia, która działa na rynku edukacyjnym od prawie 20 lat. Z uwagi na potrzeby studentów i nowe możliwości technologiczne prowadzi ona wszystkie kierunki studiów online. Dzięki temu słuchacze mogą podnosić swoje kwalifikacje i uzyskiwać nową wiedzę bez konieczności wychodzenia z domu. Nie muszą oni dojeżdżać na uczelnię, marnować czas na stanie w korkach i podporządkowywać się do narzuconego z góry planu zajęć. Studia są organizowane i prowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podczas nauki na kierunku socjoterapia, studenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które są niezbędne w trakcie rozpoznawania i diagnozowania różnych zaburzeń zachowania. Zapoznają się oni także z podstawowymi zagadnieniami z zakresu profilaktyki uzależnień i resocjalizacji. Nauka trwa 360 godzin zajęć teoretycznych i 60 godzin praktyk, które podzielono na 3 semestry. Adresatami są absolwenci studiów wyższych na kierunkach pedagogicznych, którzy są zainteresowani podjęciem pracy z młodzieżą i dziećmi, wymagającymi przeprowadzenia socjoterapii. Po ukończeniu kierunku można znaleźć zatrudnienie między innymi w pogotowiu opiekuńczym, ośrodkach zajmujących się socjoterapią, profilaktyką i leczeniem uzależnień, ośrodkach diagnostycznych, szkołach, sądach, w ośrodkach kuratorskich, a także w domach dziecka, domach pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych i profilaktycznych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych. Warto skorzystać z oferty Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, aby poszerzyć swoje kwalifikacje i umocnić swoją pozycję na rynku pracy.