Surdopedagogika i tyflopedagogika studia podyplomowe

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Nauczyciel z wykształceniem pedagogicznym specjalnym to osoba wykwalifikowana do pracy z osobami przejawiającymi różnego typu dysfunkcje oraz zaburzenia. W swojej pracy pedagog pracuje zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak również z osobami dorosłymi. Nauczyciel może znaleźć pracę między innymi w ośrodkach edukacyjnych i oświatowych (przedszkola, szkoły), jak również w ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach specjalistycznych. Może on również prowadzić zajęcia indywidualne dla uczniów.

Najpopularniejszymi kierunkami kształcenia dla nauczycieli chcących pracować jako pedagodzy specjalni jest surdopedagogika i tyflopedagogika. Nazwy te choć na pierwszy rzut oka brzmią bardzo niespotykanie, tak naprawdę określają specjalistów wykwalifikowanych do pracy z osobami niedowidzącymi lub niewidomymi oraz osobami z dysfunkcjami słuchu. Obecnie istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów tego typu, dlatego osoby z wykształceniem pedagogicznym mogą liczyć na stabilne zatrudnienie w wybranych placówkach oraz bardzo dobre wynagrodzenie finansowe. Wszystko to sprawia, że zainteresowanie takimi kierunkami jest bardzo duże – aby uzyskać niezbędne w zawodzie kwalifikacje najlepiej zdecydować się na studia podyplomowe realizowane przez uczelnie wyższe. Polecane są między innymi studia realizowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego (numer 208 w ewidencji uczelni wyższych).

Kierunki takie jak surdopedagogika i tyflopedagogika oraz studia podyplomowe realizowane w formie online przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby oraz wymagania rynku edukacyjnego oraz preferencje studentów decydujących się na uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Kształcenie w formie e-learningu nastawione jest na wysoki poziom zaangażowania uczestników, przy jednoczesnym całościowym wsparciu procesu nauki przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyków, którzy zajmują się przygotowaniem materiałów do nauki. Studia realizowane są zgodnie z podstawą programową wyznaczoną przez MEN oraz w zgodzie z wytycznymi innych przedstawicieli oświatowych, czyli między innymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Każdy kierunek kształcenia (zarówno surdopedagogika, jak i tyflopedagogika) realizuje 3 semestry kształcenia (co jest wymagane przez obowiązującą ustawę i wytyczne) – studenci zobowiązani są do odbycia 350 godzin zajęć, w skład których wchodzą również obowiązkowe praktyki zawodowe w wybranej placówce w wymiarze 120 godzin. Wszystko to sprawia, że studia kompleksowo przygotowują do sprawowania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie określonej specjalizacji oraz pozwalają uzyskać niezbędne kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w ośrodkach dydaktycznych oraz oświatowych.