Terapia pedagogiczna (Pedagogika korekcyjna) Szczecin

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/746/studia/podyplomowe/terapia-pedagogiczna-pedagogika-korekcyjna/src-BlogTerPedagog

W dzisiejszych czasach w niemal każdej klasie szkolnej i grupie przedszkolnej można znaleźć dziecko, które boryka się z jakimiś problemami i zaburzeniami. Dlatego, bardzo popularnym i obleganym kierunkiem studiów jest terapia pedagogiczna. Specjaliści z tego zakresu są odpowiedzialni za przeprowadzenie terapii, czyli długotrwałego procesu oddziaływań o charakterze pedagogicznym, które ma na celu pomoc dziecku w niwelowaniu poszczególnych trudności, z którymi się boryka, a także ich przyczyn i objawów. Terapia jest nastawiona na eliminowanie konsekwencji, podwyższenie samooceny, a także zwiększenie motywacji do podjęcia dalszego działania. Jeżeli jest odpowiednio prowadzona, wspiera wszechstronny rozwój zdolności motorycznych, percepcyjnych i poznawczych.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, oferuje tego typu studia podyplomowe terapia pedagogiczna (pedagogika korekcyjna) w Szczecinie, a dla mieszkających w innych miastach ma alternatywę w postaci studiów e-learningowych. Są one prowadzone w trybie online, dzięki czemu studenci mogą łatwo pogodzić naukę z pracą zawodową. Nie muszą oni dojeżdżać na uczelnię i trzymać się ściśle określonego grafiku. Materiał można realizować w dowolnym momencie, zgodnie ze swoimi możliwościami. Nie trzeba też czekać, aż zostanie utworzona nowa grupa chętnych. Studia można zacząć od razu po dokonaniu opłaty. Warto zaznaczyć, że nauka na kierunku terapia pedagogiczna trwa 630 godzin, które podzielono na 3 semestry. Studenci będą musieli odbyć 180 godzin praktyk, aby lepiej się przygotować do wykonywania przyszłego zawodu. Program nauczania został starannie opracowany przez zespół specjalistów. Opiera się on o aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem kształcenia na kierunku terapia pedagogiczna jest przekazanie słuchaczom takiej wiedzy i umiejętności, które pozwolą im przeprowadzić efektywną diagnozę i terapię dzieci, a także młodzieży borykającej się ze specyficznymi problemami w uczeniu się i różnymi zaburzeniami rozwoju. Ponadto studenci zostaną przygotowani do samodzielnego organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a także do wspierania rodziców oraz nauczycieli w procesie rozwiązywania pojawiających się problemów wychowawczych. Adresatami są osoby, które pracują lub chcą podjąć pracę z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, które wymagają wsparcia.