mgr Agnieszka Cypress
mgr Agnieszka Cypress

Absolwentka studiów magisterskich w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych z zakresu nauczania matematyki, wczesnego wspomagania rozwoju oraz opieki nad małym dzieckiem.

Obecnie pracuje jako nauczycielka matematyki, pedagog specjalny, dogoterapeutka oraz specjalistka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy. Tam również zajmuje stanowisko wicedyrektora. Uczestniczka licznych szkoleń oraz kursów doskonalących.