dr Dawid Wieczorek
dr Dawid Wieczorek

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w języku angielskim tamże.

Wykładowca akademicki z kilkuletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywał na Uniwersytecie Opolskim, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W lrijy 2011 oraz latach 1016-2021 piastował stanowisko wicedyrektora Centrum Badań nad Historią Idei w Krakowie. Redaktor międzynarodowych czasopism i wydawnictw naukowych. Posiada szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej.