mgr Agnieszka Koppolu
mgr Agnieszka Koppolu

Absolwentka studiów doktoranckich w zakresie biologii molekularnej i genetyki medycznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Tam również zdobywała doświadczenie jako pracownik laboratorium w Zakładzie Genetyki Medycznej. Obecnie jest kierownikiem projektu NCN. 

Otrzymała nagrodę za projekt „Próba identyfikacji osobniczej Ursus arctos – kontrola pochodzenia w ochronie in situ” na XXXIV Przeglądzie Kół Naukowych SGGW oraz w sesji PhD Basic Science na 14th Warsaw International Medical Congress. Współautorka licznych publikacji naukowych.