dr Tamara Skalska
dr Tamara Skalska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, magister psychologii klinicznej, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach programu Erasmus studiowała na Uniwersytecie Macedońskim. Dwukrotna stypendystka MKiDN w kategoriach literatura i film.


Staż zawodowy odbywała w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie pracuje jako psycholog w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym nr 3 w Łodzi. Twórczyni autorskich programów terapii przez sztukę dla dzieci i młodzieży ze środowisk wykluczonych, jak również fakultetu w formie konserwatorium o wykorzystywaniu profilu zaburzeń psychicznych w kinie popularnym. Członek europejskiego zespołu oraz ambasadorka w Polsce projektu nomadycznych szkół: „The Beit Project”, współpracuje z fundacjami i instytucjami kultury m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Prowadząca szkoleń w zakresie technik rekrutacyjnych oraz zajęć dydaktycznych, a także współprowadząca wykładów w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Czynna uczestniczka licznych konferencji naukowych, autorka i redaktorka publikacji i projektów filmowych. Studentka Szkoły Wajdy w zakresie scenopisarstwa.