mgr Joanna Jakubowicz
mgr Joanna Jakubowicz

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika specjalna w zakresie logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Logopedia medialna na Uniwersytecie Gdańskim oraz Edukacja początkowa i terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz Edukacja dzieci w wieku 3-9 lat na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada kwalifikacje w obszarze emisji i higieny głosu. 

Odbyła ponad 1500 godzin warsztatów i szkoleń specjalistycznych z zakresu metod aktywizujących w pracy z grupą oraz wiedzy i umiejętności psychopedagogicznych w pracy z grupą. Wykładowczyni akademicka oraz szkoleniowiec dzieci, młodzieży czy kandydatów do szkół aktorskich lub osób posługujących się zawodowo głosem. Posiada uprawnienia trenerskie do prowadzenia szkoleń dla dorosłych jako Trener Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.