dr Maciej Pabisek
dr Maciej Pabisek

Doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Wykładowca akademicki z wieloletnim stażem. Trener, prowadzący szkoleń z zakresu rozwoju osobistego i biznesu, kompetencji kluczowych wspomagających pracę szkoły. Nauczyciel, autor licznych publikacji. Koordynator projektów badawczo-edukacyjnych, mentor w e-learningowym zespole projektowym Instytutu Badań Edukacyjnych. Egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ekspert IBE z zakresu tworzenia zadań z języka polskiego. Aktywny uczestnik szkoleń i konferencji naukowych.