dr Kamil Michaluk
dr Kamil Michaluk

Doktor historii specjalizujący się w historii najnowszej. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. 

Przez trzy lata był redaktorem naczelnym ogólnopolskiego czasopisma naukowego i publikacji pokonferencyjnych. Brał czynny udział w konferencjach na terenie całego kraju, działał w kołach naukowych, pracował ze studentami na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był również autorem tekstów w Blue Whale Press, a obecnie pełni funkcje redaktora w Agora S.A. oraz copywritera w dwóch firmach: Blue Whale Press i Off-site, czyli agencji marketingowej.