dr Krzysztof Górny
dr Krzysztof Górny

Doktor geografii. Absolwent trzech kierunków na wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał, pełniąc funkcję redaktora w studenckim czasopiśmie „Geoprzegląd”, będąc członkiem Rady Programowej i Wydziałowego Zespołu na Wydziale Geografii. Był również organizatorem i wykładowcą na spotkaniach dedykowanych maturzystom. Ponadto prowadził praktyki w kilku szkołach, był konsultantem w wydawnictwie Agora S.A., a później redaktorem merytorycznym w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych. Od 4 lat jest wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim i nauczycielem w gimnazjum oraz liceum. Dodatkowo był kierownikiem ośmiu międzynarodowych projektów badawczych, autorem wielu publikacji naukowych i prelegentem na konferencjach naukowych.