dr Ada Górna
dr Ada Górna

Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Starsza asystentka w Katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, asystentka w zespole badawczym Pracowni Geografii Politycznej i Historycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Członkini Rady Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierowniczka licznych projektów, aktywna uczestniczka konferencji oraz autorka publikacji naukowych. Organizatorka spotkań, warsztatów terenowych oraz wyjazdów naukowych Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Koła Naukowego Studentów Geografii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.