mgr Agnieszka Zarotyńska
mgr Agnieszka Zarotyńska

Doktor nauk społecznych, magister ekonomii oraz magister sztuki. 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pełniąc m.in. funkcje nauczycielki przedmiotów zawodowych, muzykoterapeutki, specjalistki ds. rekrutacji uczestników projektu, asystentki ds. monitoringu, inspektorki ds. wdrażania, kierowniczki projektu, dyrektorki w przedszkolu, inspektorki ochrony danych osobowych. Jest założycielką firmy COGITUS, w której przeprowadza kursy z zakresu rozwoju dla dzieci, uczniów, studentów. Jest również wykładowczynią akademicką w Wyższej Szkole Biznesu oraz autorką trzech prac naukowych.