dr Dorota Dębosz-Zalewska
dr Dorota Dębosz-Zalewska

Doktor nauk społecznych w zakresie historii, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie oświatą na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W 2009 roku odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Karola w Pradze (Univezita Karlova), a w 2017 roku brała udział w programie Erasmus+, odbywając staż w Barcelos w Portugalii.

Posiada ponadpiętnastoletnie doświadczenie w edukacji, zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Zdobywała doświadczenie jako nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie i WDŻ, wykładowczyni przedmiotów z zakresu historii, współczesnych modeli politycznych i historycznych modeli zagrożeń bezpieczeństwa. Właścicielka firmy szkoleniowej, trenerka komunikacji społecznej.