mgr Ewa Madanowska
mgr Ewa Madanowska

Magister matematyki stosowanej, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykształcenie dodatkowe zdobyła między innymi w Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu oraz w Ośrodku Edukacyjnym dla Nauczycieli, skupiając się na kursach z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo, a także z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

Nauczycielka matematyki z ponaddwudziestoletnim stażem zawodowym, stosująca nowoczesne i alternatywne metody pracy oraz ocenę kształtującą. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w szkole podstawowej, gimnazjum oraz zespole szkół specjalnych. Od 2015 roku piastuje stanowisko dyrektorki Szkoły Podstawowej w Wierzonce.