dr hab. Violetta Machnicka
dr hab. Violetta Machnicka

Doktor habilitowany nauk humanistycznych. Polonistka, językoznawca, poetka. Autorka i współredaktorka ponad 90 opracowań naukowych (książek, artykułów, recenzji) – połowa z nich poświęcona twórczości i biografii Bolesława Prusa (Aleksandra Głowackiego). Współtworzy zespół redakcyjny czasopisma humanistycznego „Ogród”. Pełniła funkcje m. in. dyrektora Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej UPH w Siedlcach, Kierownika Zakładu Językoznawstwa i Logopedii oraz przez dwie kadencje prezesa Siedleckiego Towarzystwa Naukowego. Laureatka Nagrody im. Ludomira Benedyktowicza „za osiągnięcia naukowe i osobiste zaangażowanie w działalność STN” (2019) oraz Nagrody Złotego Jacka „za osiągnięcia naukowe” (2021). Autorka tomiku poezji „Napisać wiersz… z ufnością dziecka” (2020/2021). Należy do Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów.