mgr Piotr Sikorski
mgr Piotr Sikorski

Magister administracji publicznej, absolwent Wydziału Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego, kadr i płac, kontroli i audytu, przygotowania pedagogicznego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. 

Nauczyciel z blisko dziesięcioletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako wykładowca przedmiotów związanych z prawem i administracją, specjalista ds. kadr i płac oraz specjalista ds. personalnych, a także jako technik Wydziału Kryminalnego oraz Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji. Odznaczony brązowym medalem „Za zasługi dla Policji”, reprezentant Polski na Igrzyskach Paraolimpijskich w 2004 roku.