dr Jarosław Legięć
dr Jarosław Legięć

Doktor Nauk Humanistycznych, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów magisterskich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Opolskim, a także studiów menedżerskich opartych na strukturach MBA.

Wykładowca akademicki z ponaddziesięcioletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pełnomocnik zarządu ds. strategii i handlu, kierownik ds. rozwoju, ds. handlowych, a także menedżer Biura Rozwoju i Wsparcia Sprzedaży oraz trener. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i trenerskie, poparte licznymi certyfikatami. Czynny uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu zarządzania i organizacji, autor publikacji oraz artykułów naukowych.