prof. dr hab. Jarema Drozdowicz
prof. dr hab. Jarema Drozdowicz

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach etnologia, etnologia i antropologia kulturowa oraz pedagogika.

Wykładowca akademicki z wieloletnim stażem. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences oraz kierownik międzynarodowego konsorcjum badawczego INTERACT. Zastępca redaktor naczelnej czasopisma naukowego „Kultura-Społeczeństwo-Edukacja”. Wśród jego zainteresowań badawczych wymienić należy problematykę związaną z różnorodnością kulturową i językową, procesami tworzenia się nowych form wspólnot kulturowych, procesami migracyjnymi i polityką wielokulturowości w procesie edukacyjnym. Autor monografii, artykułów naukowych, prac pod redakcją oraz haseł encyklopedycznych.