dr Mirella Kryś
dr Mirella Kryś

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, absolwentka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu.

Bibliotekarka w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza i Mieszkaniu-Pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako nauczycielka i oligofrenopedagożka, adiustatorka oraz korektorka tekstów, autorka tłumaczeń audiowizualnych dla osób niewidomych i niedowidzących.