mgr Dariusz Kardela
mgr Dariusz Kardela

Kierownik działu udostępniania i magazynowania zbiorów w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego.

Swoje artykuły publikował m.in. na łamach takich czasopism jak: „Studia o Książce i Informacji” czy „Wychowanie na co Dzień”.

Obecnie jest między innymi doktorantem w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim i realizuje temat rozprawy doktorskiej: Wpływ nowych technologii na komunikację z użytkownikami bibliotek uczelni publicznych (na przykładzie bibliotek Wrocławia).