dr Dorota Kowalska
dr Dorota Kowalska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki o specjalności wychowanie przedszkolne.

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Pedagogicznego w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydziału Filologiczno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.

Wykładowca akademicki, prowadzi zajęcia przygotowujące przyszłe nauczycielki oraz przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej do pracy zawodowej.

W kręgu jej zainteresowań zawodowych była zawsze etyka zawodu nauczycielskiego. Prowadziła także zajęcia z tego przedmiotu na studiach podyplomowych.

Jej pasją jest historia, szczególnie historia II wojny światowej. Lubi odkrywać nowe fakty, poznawać nowe zagadnienia. Interesuje się kryminologią.