dr Magdalena Malik
dr Magdalena Malik

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na Wydziale Humanistycznym oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Doktor Pedagogiki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim.

Wykładowca Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły Wyższej w Zabrzu, PWSZ w Wałbrzychu i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z dydaktyką i pedagogiką.

Wykładowca z wieloletnim stażem. Autorka i asystentka koordynatora w projektach ASOS, wspierających aktywność seniorów, ich edukację oraz integrację międzypokoleniową.