dr Przemysław Kaniok
dr Przemysław Kaniok

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki społecznej. Absolwent Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Od kilkunastu lat wykładowca akademicki.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim oraz książek: „Poczucie powodzenia małżeństwa a udział ojców w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym i w jego wychowaniu” i „Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji”.

Prowadzi badania naukowe skoncentrowane na wsparciu społecznym a jakości życia rodziców dzieci z niepełnosprawnością w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Zdobył Stypendium Fundacji Nauki Polskiej i Brązowy Krzyż Zasługi – przyznawany przez Prezydenta RP.