mgr Zdzisława Mirowska
mgr Zdzisława Mirowska

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku: Psychologia Zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kursy kwalifikacyjne, uprawniające m.in. do sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wykładowca akademicki. Była dyrektorką m.in. Autorskiego Przedszkola Niepublicznego „Król Maciuś” oraz Przedszkola nr 99 we Wrocławiu.

Ukończyła liczne szkolenia m.in. z Prawa oświatowego, Nadzoru pedagogicznego czy Zarządzania Finansami.