dr Aldona Rosner
dr Aldona Rosner

Doktor nauk technicznych w zakresie informatyki. Specjalistka w dziedzinie baz danych, analityki biznesowej oraz systemów informatycznych.

Absolwentka Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Odbyła liczne staże krajowe i zagraniczne, w tym na Nottingham Trent University i Uniwersytecie Technicznym w Monachium.

Autorka badań naukowych w zakresie eksploracji danych, których celem było odnalezienie nowych wzorców zachowań oraz odkrycie nowej wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki analizy sygnałów fonicznych, w celu automatycznej klasyfikacji gatunków muzycznych.

Współpracownik ośrodków naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Doświadczony analityk biznesowy oraz projektant systemów informatycznych.

Autorka wielu artykułów i publikacji naukowych, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Kierownik licznych projektów, posiadający wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem.