dr Adam Kulczycki
dr Adam Kulczycki

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii oraz doktor teologii biblijnej.

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Katolickiego w Paryżu, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Instytutu Wschodniego w Rzymie oraz Uniwersytetu Champagne-Ardennes w Reims.

Doświadczony wykładowca akademicki, wieloletni dydaktyk, dziennikarz i redaktor. Autor wielu publikacji naukowych oraz artykułów. Współpracownik licznych jednostek edukacyjnych w charakterze nauczyciela, adiunkta, pełnomocnika czy starszego wykładowcy. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół socjologii stosunków etnicznych, pracy socjalnej, bezpieczeństwa wewnętrznego, socjologii religii, antropologii kulturowej i socjologii regionu. Laureat stypendium naukowego we Francji.

Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Podkarpackiego Związku Piłsudczyków, Stowarzyszenia Instytutu Pamięci Dziedzictwa Kresowego w Lublinie, Stowarzyszenia „Rzeszów to moje miasto”.