dr hab. Ryszard Kozłowski
dr hab. Ryszard Kozłowski

Doktor habilitowany, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczony dydaktyk, wieloletni wykładowca akademicki, autor licznych publikacji naukowych, książek, artykułów i wykładów. Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia dotyczące ludzkiej egzystencji, filozofii człowieka i religii. Przez wiele lat pracował jako adiunkt w Katedrze Filozofii, obecnie w Instytucie Pedagogiki na kierunku Praca Socjalna.