mgr Aleksandra Gębarowska
mgr Aleksandra Gębarowska

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Specjalizuje się w zarządzaniu, przetwarzaniu i obiegu informacji oraz wiedzy w społeczeństwie. Dąży do tego, aby stworzyć innowacyjne rozwiązania z zakresu informacji oraz zarządzania wiedzą.

Brała czynny udział w wielu konferencjach naukowych. Była organizatorką XIII Międzynarodowej Konferencji (ISKO 2014) „Organizacja wiedzy w XXI wieku: od historycznych wzorców ku przyszłości”.