mgr Mirosława Kanar
mgr Mirosława Kanar

Doktorantka Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego, wykładowca akademicki, nauczyciel i terapeuta. 

Absolwentka Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka oraz Pedagogika, Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki i Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej.

Szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, w swojej pracy skupiająca się na zagadnieniach związanych z doskonaleniem warsztatu pracy nauczycieli.

Autorka publikacji poświęconych m.in. problematyce funkcjonowania w społeczeństwie osób ze spektrum autyzmu.