prof. dr hab. Andrzej Fabianowski
prof. dr hab. Andrzej Fabianowski

Profesor Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w dziedzinie historii literatury.

Absolwent polonistyki i socjologii. Były prodziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i kierownik Zakładu Literatury Romantyzmu. Wykładowca w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor, współautor i redaktor kilkunastu publikacji książkowych i setek artykułów naukowych. Wygłaszał wykłady w Anglii, Izraelu, Rosji, we Francji i na Litwie.