dr Anna Błaszczyk
dr Anna Błaszczyk

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Specjalistka w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Wykładowca akademicki i doświadczona dydaktyk. Była kierownik Oddziału Magazynowania i Konserwacji Zbiorów oraz zastępca dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie kierownik Działu Udostępniania i Magazynowania Zbiorów oraz bibliotekarz w Bibliotece Głównej WSP w Opolu.