Wczesne nauczanie języka angielskiego


Cena:  410 zł (czesne)

   

Dziś 14% taniej 480 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:9.5
705 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


**Do 31 sierpnia 2020 r., nauczyciele przedszkoli, muszą uzupełnić wymagane kwalifikacje w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego poprzez ukończenie studiów podyplomowych**

   

Kierunek studiów: Wczesne nauczanie języka angielskiego


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne

 

Metoda kształcenia: e-learning (online)


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. praktyki zawodowe w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela w roku akademickim 2020/2021 mogą być również realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

 

Cel: 

Studia przygotowują nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Słuchacze nabędą umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku angielskim w przedszkolach, oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym.


Celem studiów jest:

- pozyskanie niezbędnych kwalifikacji umożliwiających nauczanie języka angielskiego w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej,

- nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych do wczesnego nauczania języka,

- pozyskanie praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do planowania i organizacji treści nauczania, konstruowania scenariuszy lekcji w oparciu o sprawdzone praktyki oraz prowadzenia metodycznie poprawnych i atrakcyjnych dla dzieci zajęć językowych,

- doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym,

- podniesienie własnych kompetencji językowych (przygotowanie do egzaminu językowego na poziomie B2).

 

Czas trwania: 410 godz. (w tym 60 godz. praktyk) - 3 semestry

 

Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe z zakresu „Wczesnego nauczania języka angielskiego” mają charakter kwalifikacyjny, przygotowują metodycznie do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III.

 

Adresaci:

Studia podyplomowe „Wczesne nauczanie języka angielskiego” skierowane są do nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i w klasach I-III szkół podstawowych.


Wymagania:

- Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,

- przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres kontakt@studia-pedagogiczne.pl

Pobierz program kierunku