Wczesne nauczanie języka niemieckiego

Cena: 420 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 160 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Wczesne nauczanie języka niemieckiego

 

Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne

 

Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).

 

Cel: 

Studia przygotowują nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka niemieckiego. Słuchacze nabędą umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku niemieckim w przedszkolach, oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym.


Celem studiów jest:

- pozyskanie niezbędnych kwalifikacji umożliwiających nauczanie języka niemieckiego w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej,

- nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych do wczesnego nauczania języka,

- pozyskanie praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do planowania i organizacji treści nauczania, konstruowania scenariuszy lekcji w oparciu o sprawdzone praktyki oraz prowadzenia metodycznie poprawnych i atrakcyjnych dla dzieci zajęć językowych,

- doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym,

- podniesienie własnych kompetencji językowych (przygotowanie do egzaminu językowego na poziomie B2).

 

Czas trwania: 410 godz. (w tym 60 godz. praktyk) - 3 semestry

 

Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe z zakresu „Wczesnego nauczania języka niemieckiego” mają charakter kwalifikacyjny, przygotowują metodycznie do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III.

 

Adresaci:

Studia podyplomowe „Wczesne nauczanie języka niemieckiego” skierowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i w klasach I-III szkół podstawowych.


Dodatkowe wymagania:

 Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu zachęcamy do dokonania rejestracji i opłacenia pierwszego kierunku, który nie jest przygotowaniem pedagogicznym.

Kolejno w panelu studenta, prosimy o przejście do zakładki "Moje wykształcenie", kliknięcie "Potwierdź posiadanie przygotowania pedagogicznego” oraz "Nie posiadam przygotowania pedagogicznego". Następnie należy wypełnić ankietę i wybrać kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego, a bonifikata w wysokości 25% naliczy się automatycznie.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl

Pobierz program kierunku