Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik logistyk i technik spedytor

Cena: 380 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 150 opinii
9.1
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - Technik logistyk i technik spedytor

Rodzaj studiów: studia podyplomowe

Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


 Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - Technik logistyk i technik spedytor składa się z 2 kierunków realizowanych równolegle tj. Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik logistyk i Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik spedytor. Po ukończeniu ww. studiów podyplomowych absolwent otrzymuje dwa świadectwa, tj. odrębny dokument do każdego z nauczanych przedmiotów zawodowych (zgodnie z wytycznymi MNiSW).


Cel:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodach:

- technik logistyk (333107);

- technik spedytor (333108), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu transportu, logistyki i spedycji.

Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

- wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

- wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,

- wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.


Treści kształcenia:

Program studiów został opracowany w oparciu o aktualne podstawy programowe i obejmuje treści kształcenia wymienione w kwalifikacjach:

SPL.01 - Obsługa magazynów;

SPL.04 - Organizacja transportu;

SPL.05 - Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.


Czas trwania: 450 godzin (w tym 90 godzin praktyk) - 3 semestry

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik logistyk i technik spedytor.

Adresaci:

Studia skierowane są do osób poszukujących wszechstronnego przygotowania w zakresie nauczania przedmiotów w szkole związanych z zawodem technik logistyk oraz technik spedytor; nauczycieli, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania przedmiotów zawodowych. Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.


Wymagania:

 Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu zachęcamy do dokonania rejestracji i opłacenia pierwszego kierunku, który nie jest przygotowaniem pedagogicznym.

Kolejno w panelu studenta, prosimy o przejście do zakładki "Moje wykształcenie", kliknięcie "Potwierdź posiadanie przygotowania pedagogicznego” oraz "Nie posiadam przygotowania pedagogicznego". Następnie należy wypełnić ankietę i wybrać kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego, a bonifikata w wysokości 25% naliczy się automatycznie.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl