Tutoring i coaching w edukacji

Cena: 380 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 231 opinii
9.3
< powrót do oferty


Kierunek studiów: Tutoring i coaching w edukacji

 

Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne

 

Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)

 

Cel: Celem głównym studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia indywidualnego, grupowego i zespołowego coachingu i tutoringu w szkole i innych placówkach oświatowych oraz pokazanie różnych podejść, odmian i stylów stosowanych w coachingu; ponadto studia te mają za zadanie zaprezentowanie poszczególnych metod, technik i narzędzi stosowanych w coachingu i tutoringu.

 

Czas trwania: 220 godzin – 2 semestry

 

Uzyskane kwalifikacje:

Studia mają charakter kwalifikacyjny, a ich celem jest umożliwienie słuchaczom zdobycia zawodu coacha ze specjalizacją w edukacji.

 

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu „Tutoringu i coachingu w edukacji”.


Nazwa zawodu: Trener osobisty (coach, mentor, tutor) kod zawodu: 235920 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Umiejętności zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów:

- efektywnego uczenia się,

- rozpoznania i stosowania narzędzi, które świetnie sprawdzają się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym,

-  umiejętności w zakresie prowadzenia sesji coachingowej i tutoringowej,

- stosowania metod i technik stosowanych w coachingu i tutoringu,

- dokonania samooceny i autodiagnozy oraz analizy własnych zasobów i deficytów wymagających doskonalenia,

- wejścia w rzeczywisty proces coachingowy i tutoringowy.

 

Adresaci:

Studia adresowane są do osób zainteresowanych rozwojem osobistym, zawodowym, wspieraniem w rozwoju osób indywidualnych, grup, zespołów w obszarze edukacji, a w szczególności pedagogów, psychologów, doradców, terapeutów, wychowawców i nauczycieli, dyrektorów i kierowników placówek edukacyjnych.| Pobierz program kierunku