Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Cena: 380 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 175 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

 

Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne

 

Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

 

Cel:

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego.

 

Czas trwania: 3 semestry (w tym 90 godzin praktyk)


Opis kierunku:

Studia podyplomowe na ww. kierunku są idealnym rozwiązaniem zarówno dla nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, jak i dla osób będących na początku swojej kariery zawodowej związanej z nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego.

W zależności od wstępnych kwalifikacji posiadanych przez słuchaczy studiów, absolwent zyskuje kwalifikacje:

- do nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego,

- do nauczania języka polskiego jako drugiego dzieci wracające do Polski, które zaczęły naukę w systemie edukacyjnym innego kraju i w innym języku,

- do nauczania języka polskiego jako drugiego dzieci cudzoziemców uczęszczające do polskich szkół.

   

Zatrudnienie/kwalifikacje:

- Osoby, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne uzyskają kwalifikacje do pracy jako nauczyciel języka polskiego jako obcego w szkole. 

- Osoby bez kwalifikacji pedagogicznych uzyskają kompetencje lektora języka polskiego jako obcego do pracy poza szkołą - kursy, zajęcia indywidualne.

Absolwenci studiów podyplomowych na ww. kierunku będą także odpowiednio przygotowani do założenia własnej działalności edukacyjnej. 

 

Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów I stopnia lub magisterskich (II stopnia lub jednolitych) dowolnego kierunku, w tym przede wszystkim do:

- nauczycieli języka polskiego, którzy w swoich placówkach nauczają także cudzoziemców i chcą udoskonalić swój warsztat pracy. 

- osób, które chcą zająć się nauczaniem języka polskiego na kursach, lektoratach itp. zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.


Wymagania:

Osobom, którym zależy na uzyskaniu kwalifikacji do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w placówkach oświatowych, nieposiadającym kwalifikacji pedagogicznych Uczelnia WSKZ umożliwia zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl

Pobierz program kierunku  

  Kupując ten kierunek możesz skorzystać z promocji - 50% na kolejne studia podyplomowe z tej samej kategorii. Zdobądź więcej kwalifikacji i zwiększ swoje szanse na rynku pracy. Nie czekaj - promocja ograniczona czasowo.