Terapeuta rodzinny/Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne (profilaktyka i terapia systemów rodzinnych)

Cena: 480 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 168 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Terapeuta rodzinny/Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne (profilaktyka i terapia systemów rodzinnych)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel: 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności niezbędne do pracy z rodziną i instytucjami ją wpierającymi; profesjonalne przygotowanie słuchaczy do organizowania i realizacji form pomocowych na różnych płaszczyznach działań: edukacyjnej, społecznej oraz rodzinnej.


Czas trwania: 350 godzin (w tym 60 godz. praktyk) - 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci studiów zdobędą nowe umiejętności w zakresie pracy terapeutycznej z rodziną.


Adresaci:

Studia skierowane są do nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, pracowników gminnych ośrodków pomocy społecznej, pracowników PCPR, wychowawców internatów, domów dziecka, pogotowia opiekuńczego, kuratorów sądowych, pracowników resocjalizacji oraz każdej osoby zainteresowanej problematyką rodziny pragnących zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje w zakresie pracy terapeutycznej z rodziną.


Zatrudnienie:

Studia przygotowują do pracy w:

- różnych typach szkół w charakterze lidera w procesie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom,

- poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rodzinnych oraz specjalistycznych,

- placówkach opiekuńczych, adopcyjnych, edukacyjno-wychowawczych, pomocy społecznej w sektorze publicznym i niepublicznym.| Pobierz program kierunku