Edukacja Montessori w przedszkolu i szkole


Cena:  460 zł (czesne)

   

Dziś 6% taniej 490 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
201 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowejKierunek studiów: Edukacja Montessori w przedszkolu i szkole


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli i pedagogów do praktycznego wykorzystania założeń pedagogiki Montessori w pracy z dziećmi na poziomie przedszkola i klas 1-3 szkoły podstawowej.

Kierunek ten daje możliwość adaptacji idei i założeń pedagogiki Marii Montessori do pracy w polskich placówkach oświatowych oraz rozwinie umiejętności organizowania środowiska wspierającego indywidualność każdego dziecka.


Czas trwania: 160 godzin + 60 godzin praktyk (łącznie 220 godzin) - 2 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Studia przygotowują do pracy w przedszkolach i w klasach I‒III szkoły podstawowej funkcjonujących według założeń metody Marii Montessori lub wykorzystujących elementy tego systemu w pracy dydaktyczno-wychowawczej.


Adresaci:

Studia te adresowane są do wszystkich osób, które chcą realizować się w pracy z dziećmi; nauczycieli, którzy chcą wykorzystać innowacyjną technikę do poprawienia swojej efektywności i świadczenia usług, jak i tych, którzy chcieliby podjąć pracę w placówkach Montessori; rodziców, terapeutów, zwolenników edukacji domowej oraz pedagogiki alternatywnej.


Zatrudnienie:

Studia przygotowują do pracy w licznych, wciąż powstających placówkach Montessori (przedszkolach i szkołach), które można znaleźć w całej Polsce, oraz dają odpowiednie narzędzia i wiedzę, pozwalające na wykorzystywanie z powodzeniem nowych kompetencji w tradycyjnych placówkach edukacyjnych, a także we własnym domu.

Pobierz program kierunku