Terapia uzależnień i współuzależnionych


Cena:  340 zł (czesne)

   

Dziś 8% taniej 370 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.2
312 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Terapia uzależnień i współuzależnionych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel:

Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji (lub ich nabycie), w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących różnych form uzależnień, profilaktyki i terapii osób uzależnionych i osób współuzależnionych.


Czas trwania: 160 godzin - 2 semestry


Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie lub magisterskie) o profilu społecznym chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie profilaktyki uzależnień; nauczycieli, pedagogów, psychologów, osób pracujących zawodowo w leczeniu osób uzależnionych i ich rodzin, bądź zamierzających wykonywać taką pracę.