Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Cena: 440 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 753 opinii
9.7
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).


Cel:

Studia te umożliwiają psychologom uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. pedagogiki oraz metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Program studiów jest zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm.).


Czas trwania: 3 semestry (w tym 150 godzin praktyk)


Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm.).

Studia podyplomowe z zakresu „Przygotowania pedagogicznego dla psychologów” mają charakter kwalifikacyjny - umożliwiają psychologom zdobycie uprawnień pedagogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.


Adresaci:

Studia te adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku "Psychologia".

Pobierz program kierunku