Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży drzewno-meblarskiej (DRM)

Cena: 360 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 122 opinii
9.2
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży drzewno-meblarskiej (DRM)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


  Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży drzewno-meblarskiej składa się z 2 kierunków realizowanych równolegle tj. Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży drzewnej i Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży meblarskiej. Po ukończeniu ww. studiów podyplomowych absolwent otrzymuje dwa świadectwa, tj. odrębny dokument do każdego z nauczanych przedmiotów (zgodnie z wytycznymi MNiSW).


Cel:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży drzewno-meblarskiej (DRM); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

- wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej przedmiotów zawodowych odpowiadającej danej branży, 

- wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) na danym etapie edukacyjnym,

- wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.


Treści kształcenia:

Program studiów został opracowany w oparciu o aktualne podstawy programowe.


Czas trwania: 452 godziny (w tym 90 godzin praktyk) - 3 semestry


Studia umożliwiają nauczycielom zdobycie wiedzy i umiejętności do nauczania przedmiotów zawodowych objętych programem studiów w ramach branży drzewno-meblarskiej (DRM).


Adresaci:

Studia skierowane są do osób poszukujących wszechstronnego przygotowania do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży drzewno-meblarskiej (DRM); nauczycieli, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie w/w branży. Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli. 


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl