Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik mechanik oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń

Cena: 400 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 115 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - Technik mechanik oraz Mechanik-monter maszyn i urządzeń


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Cel:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

- technik mechanik (311504) oraz mechanik- monter maszyn i urządzeń (723310), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu montażu i obsługi maszyn i urządzeń; użytkowania obrabiarek skrawających oraz wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

- wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

- wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,

- wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.


Treści kształcenia:

Program studiów został opracowany w oparciu o aktualne podstawy programowe i obejmuje treści kształcenia wymienione w kwalifikacjach:

MEC.03/MG.17 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń;

MEC.05/MG.19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających;

MEC.08/MG.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

MEC.09/MG.44 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.Czas trwania: 450 godzin (w tym 90 godzin praktyk) - 3 semestry


Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik mechanik oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń.


Adresaci:

Studia skierowane są do: osób poszukujących wszechstronnego przygotowania z zakresu nauczania przedmiotów w szkole związanych z zawodami- technik mechanik oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń; nauczycieli, absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania przedmiotów zawodowych. Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli; absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie, lub treściom prowadzonych zajęć, posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć. 


Wymagania:

 Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu zachęcamy do dokonania rejestracji i opłacenia pierwszego kierunku, który nie jest przygotowaniem pedagogicznym.

Kolejno w panelu studenta, prosimy o przejście do zakładki "Moje wykształcenie", kliknięcie "Potwierdź posiadanie przygotowania pedagogicznego” oraz "Nie posiadam przygotowania pedagogicznego". Następnie należy wypełnić ankietę i wybrać kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego, a bonifikata w wysokości 25% naliczy się automatycznie.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl