Surdologopedia

Cena: 420 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 248 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Surdologopedia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel:

Celem studiów na wskazanym kierunku jest zdobycie przez słuchaczy specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do pracy w charakterze surdologopedy. Nabyte kompetencje podczas realizacji studiów pozwolą logopedom na efektywną pracę z osobami z defektem słuchu.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia podyplomowe na wskazanym kierunku ukierunkowane są na pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętej tematyki pracy z osobami z uszkodzeniami słuchu. Program kształcenia przewiduje zagadnienia takie jak: metody terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu, emisja głosu, surdopsychologia i surdopedagogika.

Absolwenci kierunku posiadają również kompleksową i aktualną wiedzę z obszaru anatomii i patologii narządów słuchu oraz podstaw języka migowego – pozwalającą na profesjonalne świadczenie usług.


Adresaci:

Studia z ww. obszaru skierowane są do:

- czynnych zawodowo logopedów oraz logopedów poszukujących pracy,

- osób posiadających uprawnienia logopedy, które planują zdobyć kompetencje do pracy w charakterze surdologopedy.


Wymagania:

Studia są adresowane do logopedów, którzy ukończyli Pomagisterskie Studia Logopedyczne (600 godzin) lub pięcioletnie studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną i są zainteresowani pracą w placówkach zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla osób z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dorosłych z trudnościami w komunikacji. Badania kwalifikacyjne nie są wymagane z uwagi na fakt, że adresatami studiów są absolwenci studiów z zakresu logopedii.| Pobierz program kierunku