Logorytmika w pracy pedagogicznej

Cena: 360 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 167 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Logorytmika w pracy pedagogicznej


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii, muzyki, anatomii i patologii narządów głosu, mowy oraz słuchu; uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z logorytmiki.


Czas trwania: 270 godzin + 60 godzin praktyk (łącznie 330 godzin) - 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje: 

Studia podyplomowe z zakresu „Logorytmiki w pracy pedagogicznej” mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci studiów nabędą umiejętności przygotowywania i prowadzenia zajęć logorytmicznych z dziećmi, wykorzystywania elementów z dziedziny logopedii, muzyki, muzykoterapii oraz śpiewu w oddziaływaniach wspomagających rozwój i uczenie się dziecka zdrowego i z zaburzeniami.


Adresaci:

Studia te kierowane są do nauczycieli, pedagogów, logopedów, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć logorytmicznych z dziećmi. 


Zatrudnienie:

Absolwent może ubiegać się o stanowisko nauczyciela specjalisty w zakresie terapeuty, nauczyciela zgodnie z wykształceniem przedmiotowym, nauczyciela terapeuty osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych; koordynatora pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej dla nich w przedszkolach, szkołach, placówkach; instruktora w warsztatach terapii zajęciowej. 


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl

Pobierz program kierunku