Glottodydaktyka – nauczanie języka polskiego jako obcego

Cena: 410 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 172 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Glottodydaktyka – nauczanie języka polskiego jako obcego


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do nauczania języka polskiego jako obcego.


Czas trwania studiów: 3 semestry (w tym 90 godzin praktyk)


Opis kierunku:

Studia podyplomowe na kierunku Glottodydaktyka – nauczanie języka polskiego jako obcego umożliwiają słuchaczom nabycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w zawodzie lektora lub/i nauczyciela języka polskiego jako obcego/drugiego czy odziedziczonego. Kształcenie może mieć charakter:

- kwalifikacyjny (ścieżka nauczycielska dla osób posiadających przygotowanie/kwalifikacje pedagogiczne) - absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć z języka polskiego jako obcego na różnych etapach edukacyjnych (w zależności od wstępnych kwalifikacji uczestników studiów); przygotowany jest ponadto do nauczania języka polskiego jako obcego na kursach dla cudzoziemców (w tym migrantów).

- doskonalący (ścieżka lektorska dla osób nieposiadających przygotowania/kwalifikacji pedagogicznych) - absolwent jest przygotowany do nauczania języka polskiego jako obcego na kursach dla cudzoziemców (w tym migrantów).

Program kształcenia obejmuje przedmioty, które pozwolą przygotować się do pracy lektora języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego na wszystkich poziomach zaawansowania (A1–C2).


Zatrudnienie:

- Osoby, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne uzyskają kwalifikacje do pracy jako nauczyciel języka polskiego jako obcego w szkole i poza nią. 

- Osoby bez kwalifikacji pedagogicznych uzyskają kompetencje lektora języka polskiego jako obcego do pracy poza szkołą - kursy, zajęcia indywidualne.

Absolwenci studiów podyplomowych na ww. kierunku będą także odpowiednio przygotowani do założenia własnej działalności edukacyjnej.


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów I stopnia lub magisterskich (II stopnia lub jednolitych) dowolnego kierunku chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego.


*** Słuchaczami mogą być także cudzoziemcy z udokumentowaną znajomością języka polskiego na poziomie B2/C1. ***


Wymagania:

Osobom, którym zależy na uzyskaniu kwalifikacji do nauczania języka polskiego jako obcego w placówkach oświatowych, nieposiadającym kwalifikacji pedagogicznych Uczelnia WSKZ umożliwia zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl

Pobierz program kierunku 

  Kupując ten kierunek możesz skorzystać z promocji - 50% na kolejne studia podyplomowe z tej samej kategorii. Zdobądź więcej kwalifikacji i zwiększ swoje szanse na rynku pracy. Nie czekaj - promocja ograniczona czasowo.