Wczesna interwencja logopedyczna

Cena: 380 zł (czesne)

Dziś 11% taniej - 430 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 183 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Wczesna interwencja logopedyczna


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych logopedy; przygotowanie do podjęcia działań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Kierunek ten umożliwi logopedom pogłębienie, aktualizację i poszerzenie wiedzy z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej dotyczącą profilaktyki i wczesnego wspomagania rozwoju mowy wcześniaków, dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego oraz o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych.

Absolwenci studiów posiadają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające udzielenie pomocy logopedycznej dzieciom z deficytami rozwojowymi w okresie noworodkowym, niemowlęcym i przedszkolnym.

Program kierunku obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii, medycyny oraz terapii i wsparcia praktycznego.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób legitymujących się:

- dyplomem ukończenia studiów magisterskich i świadectwem ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych lub

- dyplomem ukończenia studiów magisterskich o kierunku logopedia, lub

- dyplomem ukończenia studiów magisterskich filologii polskiej o specjalności logopedycznej.

Pobierz program kierunku