Emisja głosu

Cena: 380 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 169 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Emisja głosu


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).


Cel: Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowej emisji głosu.


Uzyskane kwalifikacje: Osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z emisji głosu.


Czas trwania studiów: 3 semestry (w tym 90 godz. praktyk — dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z emisji głosu, posiadających przygotowanie pedagogiczne; dla pozostałych uczestników realizacja praktyk jest dobrowolna).


Opis kierunku:

Absolwent studiów zna zasady prawidłowej emisji głosu, potrafi świadomie korzystać z własnego głosu jako z profesjonalnego narzędzia w wielu dyscyplinach zawodowych.

Program kierunku obejmuje zagadnienia związane m.in. z: anatomią, fizjologią i patologią aparatu głosowego, higieną głosu, fonacją i artykulacją podczas mówienia, prawidłowym oddychaniem, komunikacją interpersonalną, wystąpieniami publicznymi, metodyką emisji głosu oraz podstawami mowy scenicznej.


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów uczelni wyższych, którzy na co dzień wykorzystują swój głos jako narzędzie pracy m.in. menedżerów, dziennikarzy, nauczycieli, logopedów, przewodników, trenerów, szkoleniowców, prawników, pracowników działu obsługi klienta, biznesmenów, polityków oraz konferansjerów.

Pobierz program kierunku