Emisja głosu


Cena:  400 zł (czesne)

   

Dziś 4% taniej 420 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
169 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Emisja głosu


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowej emisji głosu.


Uzyskane kwalifikacje: Osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z emisji głosu.


Czas trwania studiów: 3 semestry (w tym 90 godz. praktyk — dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z emisji głosu, posiadających przygotowanie pedagogiczne; dla pozostałych uczestników realizacja praktyk jest dobrowolna).


Opis kierunku:

Absolwent studiów zna zasady prawidłowej emisji głosu, potrafi świadomie korzystać z własnego głosu jako z profesjonalnego narzędzia w wielu dyscyplinach zawodowych.

Program kierunku obejmuje zagadnienia związane m.in. z: anatomią, fizjologią i patologią aparatu głosowego, higieną głosu, fonacją i artykulacją podczas mówienia, prawidłowym oddychaniem, komunikacją interpersonalną, wystąpieniami publicznymi, metodyką emisji głosu oraz podstawami mowy scenicznej.


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów uczelni wyższych, którzy na co dzień wykorzystują swój głos jako narzędzie pracy m.in. menedżerów, dziennikarzy, nauczycieli, logopedów, przewodników, trenerów, szkoleniowców, prawników, pracowników działu obsługi klienta, biznesmenów, polityków oraz konferansjerów.

Pobierz program kierunku